COMMISSIONS

Till er som förvaltar våra minnen (arbetstitel)

Under 2022-23 arbetar Amfi på uppdrag av Malmö stad med ett offentligt deltagarbaserat verk i tre akter.

Idén till verket är formulerat av en arbetsgrupp bestående av verksamma konstnärer inom Amfi: Saga Gärde, regissör, Felicia Mulinari poet/dramatiker, Thomas Romlöv, videodesigner, Mary-Anne Buyondo, kostymdesigner, Victoria Percovich-Gutierrez, hållbarhetsstrateg samt Athena Farrokhzad, poet/dramatiker.

Akt 1 börjar i en brevväxling där Athena Farrokhzad och Felicia Mulinari bjuder in ett tiotal sociala rörelser i Malmö till att formulera minnets och glömskans roll för antirasistisk kamp.

Amfis verk är en del av projektet Antirasistiskt monument som är finansierat av Malmö Stad och uppstod tack vare aktivisters vilja att minnas den rasistiska seriemördaren Peter Mangs offer. Sedan 2022 drivs projektet av Malmö stad i samarbete med föreningen Antirasistiskt monument.

Presskontakt: Jennifer Norström, producent jennifer@amfiplay.se

 

*


210621 Amfi tilldelas scenkonstuppdrag av Malmö Stad inom projektet Antirasistiskt monument 

Projektet Antirasistiskt monument  vill öppna upp för en djupgående diskussion om rasism och ställa frågor som: vilka historier blir en del av vår historia, vilka minnen gestaltas och vilka erfarenheter blir bevarade? Vilka och vems ord bildar berättelsen om Malmö, och i förlängningen Sverige?  Projektets första del består av ett antal tillfälliga verk under 2022. Projektet löper över tre år.

Det är med stor ödmjukhet vi tar oss an uppdraget att skapa en scenkonstföreställning inom ramen för projektet. Arbetet bygger bland annat på att ställa frågor kring vilka historier och erfarenheter som representeras i det offentliga rummet. Malmö stad ger oss på så sätt möjligheten att vara delaktiga i en diskussion om monumentets historia och att undersöka hur publik minneskultur och ett gemensamt kulturarv skapas. Är det möjligt att påverka upplevelser av plats, olika historier och erfarenheter genom konsten? Vad kan vi genom konst minnas? 

Vi  hoppas att vår  ingång till scenkonsten – att arbeta med språket, samtida lyrisk dramatik och dokumentära processer  kommer komma projektets syfte väl till del. Vi ser fram emot att under hösten undersöka uppdragets olika aspekter och önskar dela med oss av våra erfarenheter och insikter längs vägen.


*

De som sår av Athena Farrokhzad & Saga Gärde för Malmö stad och Konstrådets projket Konst händer 202, ljudverk 11 min 

Krigerska av Athena Farrokhzad Bearbetning & regi Saga Gärde för Backa teater 2020, 58 min 

Labyrint av Felicia Mulinari, bearbetning & regi Saga Gärde för Unga Malmö Stadsteater 2018, 33 min.

Brev till en Krigerska av Athena Farrokhzad, Bearbetning & regi Saga Gärde för SR Drama 2016, 46 min

Vitsvit av AthenaFarrokhzad, Bearbetning & regi Saga Gärde för SR Drama 2013, 29 min